Devet osobina s kojima treba da se okitimo

Rekao je h. Ebu Bekr Es-Sidik (Allah mu se smilovao) :

«Svaki rob koga je Allah obdario sa devet osobina spašen je od svih nesreća i zaraza, svrstan u stepen Allahu bliskih i uzdignut na stupanj bogobojaznih.
– Prva od tih osobina je stalna iskrenost, a sa njom skromno srce.
– Druga je strpljivost potpuna a sa njom zahvalnost stalna.
– Treća je stalno siromaštvo a sa njom zuhd prisutan.
– Četvrta: neprekidno razmišljanje a sa njim prazan stomak.
– Peta: stalna tuga i s njom strah povezan.
– Šesta: stalan trud uz skrušeno tijelo.
– Sedma: neprekidna blagost sa prisutnim rodbinskim vezama.

– Osma: stalna ljubav uz stid.
– Deveta: stalan iman, a sa njim zdrav razum.»

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj