Djela koja koriste umrlom

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Kada čovjek umre prekidaju mu se sva (dobra) djela osim troga:

  • trajne sadake,
  • znanja koje ostavi u nasljeđe pa se drugi njime koriste,
  • pobožnog djeteta koje moli Allaha za njega.”

(Muslim, br. 1631)✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj