Dolazi mjesec neizmjerne Allahove milosti

Sehl b. Sa’d, r.a, prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s, rekao: U Džennetu imaju vrata koja se zovu REJJAN. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući! Upitaće se: Gdje su postači?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj