Dova Junusa a.s.

Dova koja je izlaz is svakog iskušenja i svakog belaja, dova za koju je Poslanik saws rekao: "Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, nema nijednog vjernika koji prouči ovu dovu, a da mu Allah, neće dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi." Poslanik saws koji je UVIJEK istinu govorio ZAKLEO se! To nam dovoljno govori o vrijednosti oce dove.To je dove koju je Poslanik Junus a.s. učio dok je bio u utrobi ribe. Učimo je i preporučimo našim najmililijim da uče ovu dovu u svakoj prilici. A ona glasi: „La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin“/“Nema Boga osim tebe, Slavljen neka Si, ja sam se prema sebi ogriješio.“ Učite je i podučite druge, Allah vam svako dobro dao.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj