Druženje s ashabima

Šekik el-Belhi prenosi:
Bio je upitan Ibnul-Mubarek: “Zašto, nakon što klanjaš u džematu, ne sjediš malo sa nama?!”
On im reče: “Pa, sjedim sa ashabima i tabi’inima. Gledam u njihove knjige i predaje. Šta da radim sa vama?! Vi gibetite (ogovarate) ljude!”

(Zehebi, Sijeru e’alamin-nubela, 8/398)✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj