Dubina Dzehennema

Pprenosi Ebu Hurejre r.a. da je rekao: "Bili smo kod Reslullaha s.a.v.s., u momentu kad je on čuo udar, pa nas je Reslullah upitao: "Znate li šta je ovo?" A mi smo odgovorili: "Allah i Njegov Poslanik s.a.v.s. najbolje znaju." A on je rekao: "Ovo je bio kamen koji je bačen u Džehennem prije sedamdeset godina a tek je sada pao na dno Džehennema."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj