Duhovna maska za ljepotu lica

“Ne znamo za djelo koje je (duši) teže i napornije od hvatanja u koštac s noćima (tj. od klanjanja noćnog namaza) i od udjeljivanja od ovog imetka.” Neko mu reče: “Zašto je kod onih koji klanjaju noćni namaz primjetno da njihova lica spadaju u primjere najljepših lica?” On reče: “Jer su se takvi osamili sa Milostivim pa ih je On zaodjenuo dijelom Svoje svjetlosti.” (Ebu Hamid el-Gazali)✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj