Dvije riječi drage Milostivom…

Rekao je Allahov Poslanik: "Dvije riječi lahke za jezik (izgovaranje), teške na vagi, drage Milostivom:
"SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-AZIM"
(Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah, neka je slavljen Allah Veličanstveni)."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj