“Postoje dvije vrste autorieta: autoritet po položaju i autoritet po kvalitetu. Onaj ko ima autoritet samo na osnovu položja, gubi autoritet čim izgubi položaj. Onaj ko uživa autoritet na sonovu svojih kvaliteta – njegov ugled ne zavisi od položaja u kome se nalazi.”

Muftija Muamer Zukorlić✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj