Edeb prema učitelju

Znaj, Allah ti se smilovao, da je edeb (lijepo ponašanje) prema učitelju, onome od koga uzimaš znanje, od znakova upute.

Uzvišeni Allah spominje riječi Musāa, alejhis-selam, kojima se obratio Hidru, kada je saznao da zna ono što on nije poznavao, pa mu kaže: “’Mogu li da te pratim’, upita Musa, ‘ali da me podučiš onome čemu si ti ispravno podučen?!’” (Kehf, 66)

Nema sumnje da je Musa, alejhis-selam, bolji od Hidra i na većem stepenu od njega, ali to ga nije spriječilo da mu se obraća na najvećem stepenu odgoja i bira najljepše riječi i izraze.

Imam Ebul-Abbas el-Kurtubi kaže: “Ovaj ajet upućuje na edeb u vjeri, tj. poniznosti i skromnosti pred učenjakom, traženje izuna (dozvole) prije pitanja, te na uzdizanje učitelja i ukazivanje izrazito velikog poštovanja prema njemu. Onaj ko se tako ne ponaša, takav ne slijedi praksu vjerovjesnika i nije na njihovoj uputi.” (El-Mufhim, 19/113)

Možda tvoj učitelj, onaj koji te podučava vjeri, nije od velikih učenjaka i šejhova, ali zna ono što ti ne znaš, a kur’anska moralna načela ukazuju na edeb (lijepo ponašanje) prema njemu.✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj