Nisam vas zaboravio 😀

Svim vjernicima, onima koji se nadaju Allahovoj milosti, onima koji vole Allaha i Njegova Poslanika i koji se trude da što više u svome životu slijede Muhammeda saws, iskrene čestitke za ovaj veliki blagdan, Bajram šerif mubarek olsun i Tekabel Allahu Mina We Minkum.

Allah vam uslišio dove, oprostio vam grijehe i sa vama najbližim vas uveo u Džennet.

Gospodaru, Tvojom odredbom bili smo uskraćeni društva Tvoga Poslanika saws na ovom svijetu, nemoj nas Gospodaru uskratiti njegovog društva na budućem. 

Gospodaru Arša veličanstvenog, sačuvaj nas iskušenja dunjaluka koja ne možemo podnijeti, usmrti nas u Islamu i Imanu prije pojave Dedžala prokletog, sačuvaj nas i spasi kaburskog azaba,  podari nam hlad na Danu kad drugog hlada osim Tvog neće biti, sastavi nas sa Poslanikom saws u Džennetu, i daj da gledamo Tvoj plemenito lice.

Es-selamu alejkum we rahmetullahi..

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj