EMOTIVNO susret muslimana nigerije i muslimana bijelca po prvi put

Veoma emotivan susret muslimana iz Nigerije i bijelca muslimana kojeg vide prvi put u svojim životima. Ova zemlja je prepuna bijelaca misionara – kršćana koji u pod plaštom humanosti šire kršćanstvo. Jedan od Nigerijaca uči ajete: Ni Jevreji ni kršćani neće neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: ”Allahov put je jedini pravi put!” ..✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj