EMOTIVNO susret muslimana nigerije i muslimana bijelca po prvi put

Veoma emotivan susret muslimana iz Nigerije i bijelca muslimana kojeg vide prvi put u svojim životima. Ova zemlja je prepuna bijelaca misionara – kršćana koji u pod plaštom humanosti šire kršćanstvo. Jedan od Nigerijaca uči ajete: Ni Jevreji ni kršćani neće neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: ”Allahov put je jedini pravi put!” ..✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj