Gdje ćeš za novu godinu?

Rekao je Allahov Poslanik, Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Slijedit ćete običaje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, sve dotle da kada bi oni ušli u gušterovu rupu i vi biste za njima.”Jesu li to židovi i kršćani?”- upitali smo. ”A ko drugi?”, odgovori Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem.”
Hadis bilježe: Buharija i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj