Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da su upitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s.,: "Ko je najčasniji čovjek?" Alejhisselam reče: "Najčasniji je onaj ko je najbogobojazniji." Prisutni rekoše: "Nismo te o tome pitali!" Alejhisselam reče: "Onda (najčasniji čovjek je) Jusuf, sin Allahovog poslanika, koji je isto tako sin Allahovog poslanika, koji je sin Allahovog prijatelja (halila)." Prisutni ponovo rekoše: "Nismo te o tome pitali." On tada reče: "Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najbolji od njih u džahilijetu, oni su najbolji i u Islamu, samo ako se poduče vjerskim propisima."
Hadis je Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj