‘Urveb ‘Amir, r.a., priča da je neko pred Allahovim Poslanikom, a.s., spomenuo zle predznake, na što je on rekao: "Od svega su najbolji dobri predznaci, ali nikakvi loši predznaci ne mogu spriječiti muslimana. Ako ugledate nešto neugodno, proučite: ‘Gospodaru moj, samo Ti daješ dobro, samo Ti zaštićuješ od zla, i samo Tebi pripadaju vlast i moć."
Hadis bilježi: Ebu-Davud

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj