Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Vrata Dženneta otvaraju se svakoga ponedjeljka i četvrtka, i oprosti se svakom robu koji Allahu ne pripisuje druga, izuzev onoga koje zavađen sa svojim bratom muslimanom. Tada se kaže: ‘Sačekajte ovu dvojicu dok se izmire, sačekajte ovu dvojicu dok se izmire!‘"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj