Ibn-Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude trun oholosti!" "Neko voli imati lijepu odjeću i obuću?", zapita jedan čovjek. "Allah je lijep i voli ljepotu. Oholost je neprihvatanje istine i preziranje ljudi", odgovori Allahov Poslanik, a.s.
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj