Vail b. Eska’, r.a., prenosi: "Allahov Poslanik, a.s., rekao je: "Ne raduj se nesreći drugog, jer možda se Allah njemu smiluje, a tebe iskuša!‘"
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj