Ebu-Hurejre, r.a., kazuje da je Allahov Poslanik, a.s., ujutro učio: "Gospodaru moj, Tvojom voljom osvićemo, Tvojom voljom omrknemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi je povratak." Navečer bi učio: "Tvojom voljom omrknemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi je povratak."
Hadis bilježi: Ebu-Davud, Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj