Bera’ b. ‘Azib, r.a., prenosi da mu je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Kada liježeš u postelju, uzmi abdest, lezi na desnu stranu i prouči: ‘Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okrećem, Tebi se prepuštam i na Tebe oslanjam, nadajući se Tvojoj nagradi i strahujući od Tvoje kazne. Utočište i spas od Tebe je samo pod Tvojim okriljem. Vjerujem u Tvoj Kitab, koji si objavio, i u Poslanika, kojeg si poslao.’ Ako te noći umreš, umro si s islamom u srcu, i neka ti to budu zadnje riječi koje izgovoriš."
Hadis je Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj