Tarik b. Ešjeme, r.a., kazuje: "Kada bi neko primio islam, Allahov Poslanik, a.s., bi ga podučio namazu, a zatim bi mu naredio da prouči ovu dovu: "Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me i opskrbi me!" Prema drugom hadisu, Tarik kazuje da je čuo, kada je neko rekao: "Allahov Poslaniče, šta da učim kada molim Allaha?" Prouči", odgovori mu: ‘Gospodaru, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me!’ Ova dova sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta.‘"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj