Tarik b. Ešjeme, r.a., kazuje: "Kada bi neko primio islam, Allahov Poslanik, a.s., bi ga podučio namazu, a zatim bi mu naredio da prouči ovu dovu: "Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me i opskrbi me!" Prema drugom hadisu, Tarik kazuje da je čuo, kada je neko rekao: "Allahov Poslaniče, šta da učim kada molim Allaha?" Prouči", odgovori mu: ‘Gospodaru, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me!’ Ova dova sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta.‘"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj