Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Odugovlačenje imućne osobe s otplatom duga je nasilje. A ako dužnik prebaci dug na drugu imućnu osobu koja njemu duguje, neka to zajmodavac prihvati."
Hadis je Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj