Sufjan b. Abdullah, r.a., kazuje da je rekao Allahovom Poslaniku, as.: "Poduči me nečemu čega ću se čvrsto držati?" "Reci: ‘Allah mi je Gospodar, a zatim ustraj!"’ rekao je Poslanik, a on je upitao: "Čega se najviše plašiš za mene, Allahov Poslaniče?" On se uhvati za svoj jezik i reče: "Ovoga!"
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj