Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Allah će vam primati dove, sve dok ne budete požurivali i govorili: ‘Molio sam Gospodara, pa mi dovu nije primio!"U Muslimovom predanju kaže se: "Dova se prima, sve dok čovjek ne bude molio grijehom, prekidanjem rodbinskih odnosa, i dok ne bude požurivao. ‘A šta je požurivanje, Allahov Poslaniče?’, neko upita. ‘Požurivanje je da kaže: – Molio sam i molio, pa mi se dova nije primila – i tada se ražalosti i prestane učiti dovu.‘"
Hadis je Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj