Usame b. Zejd, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Uzvratio je punom mjerom onaj ko kaže onome ko mu učini dobročinstvo: ‘Allah te nagradio svakim dobrom! (Džezakellahu hajra)"
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj