Ibn-Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., učio ovu dovu: "Gospodaru moj, molim Te za ono čime se postiže Tvoja milost, zaslužuje Tvoj oprost, dostiže zaštita od svakog grijeha i nagrada za svako dobročinstvo, i zaslužuje Džennet, a spašava od Džehennema."
Hadis bilježi: Hakim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj