Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., imao običaj učiti ovu dovu: "Gospodaru moj, zaštiti me od iskušenja vatre, kazne u vatri, i zla bogatstva i siromaštva."
Hadis bilježi: Ebu-Davud, Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj