Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: "Tako mi Allaha, osim kojeg drugog boga nema, znao sam ležati potrbuške od gladi i znao sam vezati kamen za stomak od gladi. Jednog dana sam sjeo na put, kojim svijet prolazi, pa je prošao i Vjerovjesnik, s.a.v.s., i nasmiješio se kada me je vidio, spoznavši šta je na mom licu i šta je u mojoj duši. Zatim je rekao: ‘Ebu-Hirr!Odgovorio sam: Izvoli, Allahov Poslaniče!’Rekao je: ‘Pođi za mnom!‘ Krenuo je, a ja sam ga slijedio. Zatim je ušao u kuću, dao mi izun, i ja sam ušao. Našao je posudu mlijeka i pitao: ‘Otkuda je ovo mlijeko?‘ Odgovorili su mu: ‘Poklonio ti je taj ili taj!’ On reče: ‘Ebu-Hirr!‘ Rekao sam: ‘Izvoli Allahov Poslaniče!’ On reče: Idi stanarima džamijske sofe i pozovi ih!‘ (Stanari sofe su gosti islama; nemaju porodice, imetka, niti bilo šta; kada bi došla sadaka Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., on bi je davao njima i ništa nije uzimao, a kada bi mu došao poklon, pozvao bi ih, i on bi uzeo dio, a dio dao njima.) To mi je palo teško i rekao sam (u sebi): ‘Šta je ovo mlijeka za onoliko stanara džamijske sofe!?’ Ja sam bio preči da popijem to mlijeka, pa da mi se povrati snaga. Kada su oni došli, naredio mi je da ih ja poslužim i nije bilo nade da će meni išta ostati, a morao sam biti pokoran Allahu i Allahovu Poslaniku. Otišao sam im i pozvao ih. Oni su došli i zatražili dozvolu da uđu, pa kad im je dozvolio, oni su posjedali na svoja mjesta. Rekao je: ‘Ebu-Hirr!‘ Odgovorio sam: ‘Izvoli, Allahov Poslaniče!’ Rekao je: ‘Uzmi pa im dadni!‘ (Pričao je): ‘Pa sam uzeo posudu i davao je svakom čovjeku dok se ne napije. Zatim on meni vrati posudu i ja dadnem drugom i on pije, dok se ne napije, a zatim mi vrati posudu. Tako je sve išlo, dok nisam došao do Vjerovjesnika, s.a.v.s., a svi ostali su se već bili napili. Uzeo je posudu i stavio na svoju ruku. Pogledao je u mene, nasmiješio se i rekao: ‘Ebu-Hirr!‘ Rekao sam: ‘Izvoli, Allahov Poslaniče!’ Rekao je: ‘Ostali smo ja i ti.‘ Rekao sam: ‘Istinu si rekao, Allahov Poslaniče!’ Rekao je: ‘Sjedi i pij!‘ Pa sam sjeo i pio. On mi opet reče: ‘Pij!‘ I ja sam pio. I tako mi je govorio, sve dok nisam rekao: ‘Tako mi Onoga Koji teje poslao sa istinom, nema više gdje stati!’ Rekao je: ‘Daj!‘ Pa sam mu dao posudu i on se zahvalio Uzvišenom Allahu, rekao ‘Bismillah‘ i popio ostatak."
Hadis bilježi: Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj