Aiša, r.a., kaže: "Allahov Poslanik, a.s., kad god bi kod mene konačio, izlazio bi pred kraj noći u mezarluke Beki’u, pa bi rekao: ‘Neka je mir sa vama, domovi ljudi vjernika, došlo vam je ono što vam je obećano (smrt), a sutra (narednih dana) doći će edžel (smrt) onima što su ostali, i mi ćemo se, ako Allah dadne, vama pridružiti! Allahu moj, oprosti stanovnicima Beki’a-garkada!" (Beki’a je groblje u Medini, a garkad je vrsta trnja koje je tu bilo, pa je po tome nazvano.)
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj