Ebu-Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, as., rekao: "Prepirali se Džennet i Džehennem, pa Džehennem reče: ‘U mene će ući svi oholi i uobraženi (silnici)!‘, a Džennet reče: ‘U mene će ući slabići i siromasi!’ Pa Allah, dž.š., presudi među njima: ‘Ti si, Džennete, Moja milost, tobom ću se smilovati kome Ja hoću, a ti si, Džehenneme, Moja kazna, kojom ću Ja mučiti koga Ja hoću, i oboje ću vas napuniti.‘"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj