Ebu-Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:
"Sedam vrsta ljudi bit će u Allahovom hladu, na dan kada nikakvog drugog hlada neće biti;
– pravedni vladar,
– mladić koji odraste u pokornosti Allahu,
– čovjek čije je srce neprestano vezano za Džamiju,
– prijatelji koji se vole samo u ime Allaha, takvi su kad se sastaju i kad se rastaju,
– čovjek kojeg lijepa i ugledna žena pozove na blud, pa kaže; Ne, ja se bojim Allaha,
– čovjek koji udjeljuje milostinju, tako da mu lijeva ruka ne zna šta je desna udijelila,
– čovjek koji se sjeti Allaha u samoći pa pusti suze.
"

Hadis je: Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj