Ebu-Hurejre r.a pripovjeda: Vjerovjesnik s.a.v.s poljubio je Hasana, sina Alije r.a. pa Akre’a b. Habis reče: "Ja imam desetero djece, nijedno od njih nikada nisam poljubio!"  Allahov Poslanik s.a.v.s na to reče: "Ko nije milostiv, neće ni prema njemu biti milosti!"
Hadis bilježe: Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj