Ibn-Umer i Aiša r.a prenose da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: " Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda, da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljenikom. "
Hadis bilježi: Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj