Sad b. Ebi-Vekkas r.a prenosi da je Allahov Poslanik rekao: " Zabranjen je ulazak u Džennet onome ko svjesno bude tvrdio da pripada nekome drugom a, ne svom ocu. "
Hadis bilježi: Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj