Od Sehl ibn Sa ada es- Saidija r.a prenosi se da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s kako kaže: "Da Dunjaluk vrijedi kod Allaha kao krilce mušice, ne bi kafir(nevjernik) na njemu popio ni gutljaj vode."
Hadis bilježi: Tirmizi (hasen-sahih)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj