Džerib b. Abdullah r.a pripovjedava: Kada smo jedne noći sjedili sa Allahovim Poslanikom a.s on pogleda u pun Mjesec i reče: " Vi ćete vidjeti vašeg Gospodara jasno kao što vidite ova Mjesec, a gledajući u Njega nećete osjetiti tegobu. "
Hadis bilježe: Buharija i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj