Džerib b. Abdullah r.a pripovjedava: Kada smo jedne noći sjedili sa Allahovim Poslanikom a.s on pogleda u pun Mjesec i reče: " Vi ćete vidjeti vašeg Gospodara jasno kao što vidite ova Mjesec, a gledajući u Njega nećete osjetiti tegobu. "
Hadis bilježe: Buharija i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj