Prenosi se od Ebu Ejjuba Ensarije, radiAllahu anhu, da je rekao: "Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekao:  Daj mi savjet, ali neka bude kratak." Odgovorio je: " Kada staneš na namaz, klanjaj ga kao da ti je posljednji. Ne izgovori riječi za koje ćeš se sutra kajati, i ne gradi nadu u onom što je u rukama drugih ljudi. "
Hadis bilježi: Ahmed

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj