Ibn Abbas, radiAllahu anhu, prenosi da je neko pitao Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o tome koja je pokornost Allahu, subhanehu ve te’ala, najdraža, pa je odgovorio:
"Od pokornosti Allahu, subhanehu ve te’ala najmilija Mu je ona koja je čisto pravovjerstvo i lahko sprovodiva."
Hadis bilježi: Ahmed, Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj