Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik, s.a.w.s. : "Zaista će zastava biti podignuta na Sudnjemu danu za one koji su izdajice i bit će objavljeno:  Ovo je izdaja tog i tog, sina tog i tog".
Hadis bilježi:  Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj