Prenosi se od Allahovog Poslanika s.a.w.s. da je rekao: "Nema insana a da neće razgovarati, na Sudnjem danu, direktno sa Allahom subhanehu ve te’ala, bez posrednika i prevodioca, i gdje god da se čovjek tada okrene, neće vidjeti ništa drugo osim svojih djela, ako se okrene desno ili lijevo ili nazad, vidjeće samo ono što je uradio. Kada pogleda ispred sebe vidjeće vatru ! Zato se čuvajte vatre, pa makar sa polovinom hurme (tj. udjelite sadaku), a ko ne nađe ni to, onda sa lijepom riječju."
Hadis bilježe: Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj