Zejd ibn Sabit, r.a. kaže: "Čuo sam Vjerovjesnika, saws., da je rekao:
Neka se Allah dž.š. smiluje čovjeku koji čuje neki hadis, pa ga zapamti i prenese drugom. Možda će onaj što mu se prenese hadis bolje shvatiti značenje hadisa od onoga koji mu ga je prenio. A možda onaj što prenosi znanje nije znalac.’ "
Hadis bilježe: Ebu Davud, En-Nesai i Et-Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj