Prenosi se od Ebi Seida i od Ebu Hurejre r.a., da je Resulullah, saws., rekao:
"A Pozivač će povikati: "Zaista ćete vi biti uvijek zdravi, a nikad bolesni, živjećete vječno i nećete umrijeti, bićete mladi i nećete stariti i bićete radosni a nećete tugovati." A ovo je u skladu sa Allahovim dž.š. riječima: "I njima će doviknuti: "Taj Džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili!"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj