Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.w.s. da je rekao. "Niko se neće pomaknuti s mjesta obračuna, dok ga Allah ne upita za: život u šta ga je proveo, za znanje, je li po njemu radio, za imetak – odakle ga je zaradio i u šta ga je potrošio, i za tijelo – u šta ga je koristio"
Hadis bilježe: Tirmizi, Nesa

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj