Prenosi se od lbn Omera, radiAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: "Zaista onaj, koji nosi svilu na dunjaluku, neće imati šansu nositi je na ahiretu."
Hadis bilježe: Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj