Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.w.s. da je rekao: "Kome bude dato ovo četvero, dato mu je dobro i ovog i onog svijeta: srce koje je zahvalno Allahu, subhanehu ve te’ala, jezik koji Allahu, subhanehu ve te’ala, zikr čini, tijelo koje je strpljivo na iskušenjima, supruga koja neće iznevjeriti svoga muža, već čuva svoju čast i njegovu imovinu."
Hadis bilježi: Taberi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj