Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.: "Pokornost Allahu, subhanehu ve te’ala, je, zaista, jednostavna, ali neće niko uspjeti u pretjerivanju u tome, a da ga ona ne savlada. Stoga, budite umjereni, pravični i ni u čemu nemojte pretjerivati! Obradujte radosnim vijestima i tražite pomoć u pokornosti Allahu, subhanehu ve te’ala, moleći Ga jutrom, večeri i krajem noći. "
Hadis bilježi: Buhari, Nesai

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj