Prenosi se od ‘Amra bin Šuajba, koji prenosi od njegovog oca a on od njegovog djeda koji kaže: "Jednog dana izašao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., a ljudi ljudi raspravljaju o kaderu, kao da mu se nar raspučio na njegovom licu, toliko se zacrvenio od srdžbe, a zatim im reče: ‘Šta je s vama? Zar ćete dozvoliti da jedan dio Allahove Knjige opovrgavate drugim? Zbog toga su uništeni oni koji su bii prije vas!
Hadis bilježi: Ibn Madže

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj