Enes ibn Malik El-Ensari prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., sišao na Minu; došao do Džemreta (Džemretu-I-‘Akabe) i bacio kamenčiće, zatim otišao na mjesto (gdje se kolju kurbani) na Mini, zaklao (kurban), zatim rekao brici, pokazujući na desnu stranu: ‘Uzmi!‘ A zatim na lijevu stranu. Poslije toga je počeo dijeliti kosu prisutnim." A u drugom predanju stoji: "… kada je bacio kamenčiće na Džemretu, zaklao kurban i obrijao se, brico mu je prvo obrijao desnu stranu, zatim je pozvao Ebu-Talhu el-Ensarija, r.a,, dao mu (kosu), okrenuo mu lijevu stranu i rekao: ‘Brij!‘ Obrijao ga je, a zatim je dao (kosu) Ebu-Talhi i rekao: ‘Dadni i ostalom svijetu!"’
Hadis je Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj