Od Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi se da je rekao: " Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana je izašao među svijet, pa mu je prišao jedan čovjek i upitao ga: Allahov Poslaniče, šta je iman ?
Odgovorio mu je: "Da vjerujes u Allaha, u Njegove meleke, knjigu, susret s Njim, Njegove poslanike i da vjerujes u prozivljenje na Sudnjem danu!"
Upitao je: Allahov Poslaniče, šta je islam ?
"Islam je" – odgovorio je – "da obožavaš Allaha, ne pridružuješ Mu ništa, klanjaš propisane namaze, dijeliš propisani zekat i postiš ramazan!"
Allahov Poslaniče – upita ponovo – a sta je ihsan ?
"Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš" – reče mu on –" je, iako ti Njega ne vidis, On tebe vidi!"
Allahov Poslaniče – upita – kada će Sudnji dan ?!
"Pitani ne zna nista više od onoga koji pita" – odgovori mu. "Međutim, obavijestit ću te o njegovim predznacima! Predznaci su: Kada robinja sebi rodi gospodara,  kada goli, bosonogi postanu predvodnici narodu  i kada se pastiri ovaca i koza budu nadmetali u gradnji visokih palača! Pet stvari zna samo Allah! "- zatim je, alejhis-selatu ve selam, proučio:
"Samo Allah zna kada će Smak svijeta nastupiti, samo On spusta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten." [Lukman, 34.]
Taj čovjek zatim ode, a Poslanik, alejhis-selam, reče: "Dovedite mi tog čovjeka!"
Oni krenuše da ga dovedu, međjutim, ne vidješe ništa!
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada im reče: "To je bio Džibril. Došao je da pouči ljude njihovoj vjeri!"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj