Nu’man b. Bešir.r.a, pripovijeda da ga je otac doveo Allahovom Poslaniku, a.s., i rekao mu: "Ovome sinu sam poklonio slugu!" "Jesi li svakom djetetu poklonio isto što i njemu?", upita ga. "Nisam!", odgovori mu. "Vrati taj poklon!", naredi mu Allahov Poslanik, a.s.
Hadis je Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj